TreeCrete

TreeCrete

TreeCrete Hybrid sandwichelement

Ambercon TreeCrete er en helt ny type facadeelement, hvor beton og stål for hovedpartens vedkommende er erstattet af træ.

TreeCrete repræsenterer en kraftigt reduceret CO2-udledning sammenlignet med traditionelle betonelementer. I direkte sammenligning med et tilsvarende traditionelt sandwichfacadeelement reduceres CO2-aftrykket med mere end 1 kg CO2 pr. m² væg pr. år.

TreeCrete er et hybridelement, hvor betonbagvæggen erstattes af 100 % træ. Bagvæggen er i et betonelement er typisk konstrueret som 200mm massiv, armeret beton. Den har vi erstattet med CLT (krydslamineret massivtræ) og det er her, at den største CO2-besparelse skal hentes.

 

TreeCrete er en innovativ løsning, der kombinerer de bedste egenskaber fra forskellige kendte og velafprøvede produkter og metoder.

- Murstenens høje æstetik og vejrligsbestandighed

- Betonens styrke og holdbarhed

- CLTs stivhed, lethed og fleksibilitet

- Elementets fleksibilitet, hurtigere byggetid

- Præfabrikation og industrielproduktion

TreeCrete - Den fleksible løsning.

TreeCrete elementer tilbydes tilpasset efter dine ønsker.

 

- TreeCrete med alle gængse standard CLT samlingsmetoder.

- TreeCrete leveres med alle typer batts-isoleringer der brænd- og konstruktionsmæssigt kan godkendes af myndigheder og rådgivere.

- TreeCrete kan adskilles igen ved endt brug, i komponenterne: forplade, beslag, isolering, false, CLT, indvendig beklædning

-TreeCrete tilbydes monteres med vinduer og evt. indvendig gipsplade beklædning fra fabrikken

- TreeCrete kan leveres med den type afdækning af elementerne der passer til projektet. Fx afdækket med genbrugelige presninger eller med krympeplast

Principsnit

EPD Estimat

Figur 1: Ambercon TreeCrete facadeelement - 200 mm CLT bagplade, 250 mm mineraluld, kulbrændt Petersen Tegl D-sten

Figur 1: Ambercon TreeCrete facadeelement - 200 mm CLT bagplade, 250 mm mineraluld, Egernsund Wienerberger LESS (biogasbrændt)

EnvironMent

Læs mere om Ambercon EnvironMent beton her

EnvironMent Beton