Vægge

Vægge

Miljø

Vægge opfylder altid krav til passivt miljø, men udførelse i såvel moderat som agressivt miljø kan opfyldes.

Dimensioner

Tykkelser foretrækkes i standardmål 12-15-18-20-25 cm o.s.v.
Højde- og breddemål tilpasses den enkelte opgave. For industribygninger med stående elementer tilstræbes at modulbredden er 3,60 m.  
Liggende elementer normalt ikke over 4,10 m af hensyn til transport.

Overflader

Overflader udføres efter specificerede krav i h.t. bips-Publikation nr. 24. Opsider uden krav f.eks. til skalmuring eller beklædning udføres afrevet med vibrationsbjælke eventuelt med indstøbte plantede murbindere.

Bæreevne

Elementerne dimensioneres for hver enkelt opgave i h.t. gældende norm.

Bærende elementer har sjældent mindre tykkelse end 150 mm. Elementer med indstøbte korrugerede rør bør ikke have en tykkelse mindre end 180 - 200 mm afhængig af elementets opbygning.

Ved overslagsdimensionering kan tykkelsen ofte bestemmes som 1/35 af den fri højde t = h : 35. Bestemmende for tykkelsen er endvidere minimum vederlag for dæk- og tagplader, miljøkrav (dæklag). Branddimensionering medfører ofte forøget tykkelse.

Formdetaljer

For at billiggøre produktet er det vigtigt at følge standarddetaljerne. Grundformen er et plant vibrationsbord med eller uden faskanter altid 10 x 10 mm. Lodrette elementkanter udføres som standard med fas 10 x 10 mm.

Fortykkelser som f.eks. bærekonsoller og lignende kan kun udføres fra formens opside.