Nyheder

30.10.18

Risskov Brynet 5

 

RB5 består af 2 slangeformede bygninger, som opføres med sandwichfacader med hhv.  tegl og glatte hvide overflader. Bygningerne indeholder ca. 200 boliger fordelt på hhv. 5 og 6 etager, hertil kommer kælder og parkeringskælder med plads til ca. 150 biler.
Et harmonisk byggeri med facadespring og skrånende facadeafslutninger over tag med tagterrasser.

Ambercon skal levere samtlige sandwichfacader, vægge, søjler, bjælker og trapper til byggeriet.

Montagen starter op i december måned 2018 og forventes afsluttet oktober 2019.

Ingeniør og arkitekt på sagen er Cowi A/S og Arkitema K/S
Visualisering: Arkitema K/S