Åhusene

Info

Projekt: Åhusene

Størrelse: 27000 m2

Produkter: Ambercon white, Teglstensfacader

Adresse: Søren Frichs Vej ,

8230 Aarhus

9 højhuse på hver 10 etager opført af Teglfacader og Ambercon White facader. Husene er opført fra 2010 til 2012

Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning