Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Ambercon A/S har etableret en whistleblowerordning.
 
Whistleblowerordningen har til formål at øge Ambercon A/S’ ansattes og samarbejdspartneres mulighed for:
• at ytre sig om ulovligheder eller kritisable forhold
• at beskytte de personer, der indberetter oplysninger til whistleblowerordningen
• at opdage fejl og forsømmelser
 
Indberetning sker via følgende link https://ambercon.whistleportal.net/
 
Ambercon A/S’ whistleblowerpolitik findes på hjemmesiden for indberetning.