Navn og Logo

Navn og Logo

Navnet Ambercon udspringer af ’amber’ og ’concrete’ – altså rav og beton.

Associationen til rav er valgt fordi det er naturens eget støbegods. Når harpiks over en periode på 30-50 millioner år i havet gennemgår en iltfri proces med trykpåvirkninger bliver resultatet en fortryllende forstening. Selv om det jo ikke tager slet så lang tid for beton at størkne, er der klare lighedspunkter med rav. Vand er en afgørende del af støbeprocessen for både rav og beton – og træ har siden tidernes morgen indgået i betonstøbning som forskalling.

Ambercons logo forener farvemæssigt rav og beton. Den markante orange farve går i øvrigt igen som et stærkt visuelt element i Ambercons domicil.