Nyheder

13.09.22

Vi gør det rigtige, ordentligt - hver gang

 

Dette arbejde har nu båret frugt, og vi er klar til at implementere denne strategi.

Set i lyset af bæredygtighed, har vi i forbindelse med udviklingen af den nye strategi undersøgt hvilke behov byggeriets parter ser ind i, i fremtiden. Denne undersøgelse afdækkede en mængde behov, men der viste sig et gennemgående og altoverskyggende behov – nemlig fremtidigt SAMARBEJDE. 

Det har vi taget konsekvensen af, og har på den baggrund vedtaget en ny mission og vision for Ambercon:

Vores mission bliver:

At bygge nye horisonter…

Og vores vision bliver:

At skabe rammerne for en bedre verden, sammen

Herudover har vi vedtaget nye værdier, som udtrykkes i følgende 3 motto’er

Vi gør det rigtige, ordentligt – hver gang

Vi søger tidlig involvering, fordi dette skaber værdi

Når vi samarbejder, kan vi være rygende uenige, men aldrig uvenner.

Med udgangspunkt heri arbejder alle afdelinger med at tilpasse vores procedurer, således vi til fulde lever op til motto’erne – i dette arbejde inddrages ALLE medarbejdere, således det ikke er tomme ord, men det bliver en del af vores DNA !!

Men samarbejde involverer ikke alene interne processer, vi er i den grad afhængige af super godt eksternt samarbejde – alle byggeriets aktører i mellem. Vi er således langt med en helt ny samarbejdsmodel, som er blevet til i et tæt og tillidsfuldt samarbejde i en arbejdsgruppe bestående af entreprenører, ingeniører og arkitekter.

De første projekter, hvor denne model skal stå sin prøve, er allerede udpeget. Vi er ikke i tvivl om, at denne model vil danne grundlag for samtlige Ambercon’s projekter fremadrettet. 

Ambercon er således klar til at byde fremtidens udfordringer velkommen, herunder bæredygtighed – VI ER KLAR !!