Nyheder

25.04.17

Regnskab 2016

 

Betonelementfabrikken Ambercon ser nu for alvor en positiv effekt af den turnaround, der blev igangsat i slutningen af 2015 med ny ledelse og bestyrelse. Underskuddet er vendt til overskud, omsætningen er øget markant, og medarbejderstaben nærmer sig 210 fuldtidsbeskæftigede. 

Ambercon har i dag offentliggjort sit regnskab for 2016, og tallene er igen grønne efter fire år med underskud. Af koncernmæssige hensyn har Ambercon i 2016 ændret regnskabsperiode, så den fremadrettet følger kalenderåret, og derfor er det nye regnskab blot et otte måneders regnskab for perioden 1. maj 2016 til 31. december. 2016. Trods det er omsætningen øget fra 204,2 millioner kroner i 12 måneders-regnskabet i 2015/16 til 206,8 millioner kroner i otte måneders-regnskabet i 2016. Samtidig er et minus på 7,7 millioner kroner i 2015/2016 nu vendt til et plus på 26,3 millioner kroner før skat (EBT): 

- Vi er meget tilfredse med de resultater, som ledelse og medarbejdere i Ambercon har nået på relativ kort tid. Det er knap 16 måneder siden, at vores turnaround blev igangsat, og i den periode er der sket en omfattende reorganisering. Godt teamwork, hvor to plus to giver mere end fire, gennemtrænger virksomheden, og det har blandt andet resulteret i en langt højere medarbejdertilfredshed. Derudover har vi udviklet flere nicheprodukter, som markedet har taget rigtig godt imod, forklarer bestyrelsesformand Torben Simonsen. 

Ambercon råder over Danmarks mest moderne elementfabrik i Støvring syd for Aalborg. Fabrikken blev indviet i 2008 kort før krisens start, og den store investering fik negativ indflydelse på virksomhedens driftsresultater i årene efter. I dag er ulemperne vendt til fordele, og de tidssvarende produktionsfaciliteter er blevet en af virksomhedens største forcer, da de giver mulighed for en meget høj kapacitetsudnyttelse og forskellige nicheproduktioner: 

- Vi har arbejdet på at opnå en markant bedre udnyttelse af vores moderne produktionsfaciliteter og vores erfarne medarbejderes kompetencer. Her kan vi i al beskedenhed i dag noget helt unikt, og det er en af årsagerne til, at vi nu kan præsentere et resultat, der ligger på niveau med de bedste i branchen med en overskudsgrad på 13 procent, siger Torben Enggaard, som i december 2015 vendte tilbage som adm. direktør for virksomheden. 

Han siger supplerende, at det er en positiv spiral, der er sat i gang. Produktionsprocessen er blevet langt mere lean og kvaliteten er forbedret. Det har både frigjort ressourcer til at øge serviceniveauet over for kunderne, men også til at øge Ambercons nichekompetencer inden for facadeelementer, der kan frigøre håndværkernes tid på byggepladsen: 

- Efterhånden som aktivitetsniveauet i byggeriet stiger, og håndværkerressourcerne bliver mere og mere knappe, øges efterspørgslen efter mere færdige facadeelementer, der kun kræver et minimalt antal håndværkertimer på byggepladsen. Her har vi haft succes med at udvikle nogle produkter, som udnytter vores kompetencer bedre, og det har bidraget positivt til vores bundlinje, fortsætter Torben Enggaard. 

Det stigende aktivitetsniveau har også ført til en række nyansættelser. Antallet af medarbejdere er de seneste 12 måneder øget fra 187 helårsværk til 207 svarende til en stigning på mere end 10 procent. Og den positive udvikling er fortsat i det nye regnskabsår, der startede 1. januar 2017: 

- De positive tendenser fortsætter, og vi har fortsat fokus på at forbedre vores interne processer og at udvikle nye produkter, som markedet efterspørger, fortsætter Torben Enggaard. 

Ordrebeholdningen hos Ambercon er rekordstor, men det betyder dog ikke, at der ikke kan tages nye opgaver ind i slutningen af 2017: 

- Betonelementbranchen beskyldes i øjeblikket for at have alt for lange leveringstider og herved lægge en dæmper på væksten i byggeriet. Men det er altså ikke tilfældet hos os. Vi har ganske vist masser af ordrer, men det betyder ikke, at vi ikke har luft til at tage nye opgaver ind, der skal leveres i 2017. Her har vi en meget agil produktion, da vi kender til vigtigheden af at have ledig kapacitet til vores kernekunder, slutter han.