Nyheder

16.03.22

Pressemeddelelse

 

Betonelementfabrikken Ambercon løftede sidste år sin omsætning til 352,4 millioner kroner svarende til 
en stigning på 18 procent. Indtjeningen steg med hele 27 procent til 37,3 millioner kroner, hvilket blandt 
andet er opnået via en målrettet og strategisk differentiering i markedet. Stigende materialepriser og 
coronakrisen har dog dæmpet den positive udvikling og forventes også at gøre det i 2022.  

 
Den familieejede betonelementfabrik Ambercon har i dag offentliggjort et af sine bedste årsregnskaber til 
dato. Omsætningen i 2021 på 352,4 millioner kroner er kun overgået af rekordåret 2018, og det er sket på 
et tidspunkt, hvor både stigende materialepriser og coronakrise ellers har lagt en dæmper på udviklingen:  
 
- Udviklingen i Ambercon i 2021 har været meget tilfredsstillende set i lyset af de udfordringer, som har 
præget markedet i det forgangne år. Vi blev ramt af en fordobling af stålpriserne i starten af 2021, og 
coronakrisen lagde selvsagt en generel dæmper på udviklingen. Men vores medarbejdere har dygtigt 
arbejdet sig udenom problemerne, og det er en væsentlig årsag til, at året udviklede sig så positivt, som det 
gjorde,
forklarer adm. direktør Apichat Bonde fra Ambercons hovedsæde i Støvring syd for Aalborg.  
 
Også indtjeningen blev løftet markant i 2021. Bundlinjen landede på 37,3 millioner kroner (EBIT) mod 29,3 
millioner kroner året før svarende til en stigning på hele 27 procent. Den positive udvikling skyldes først og 
fremmest en strategisk differentiering i markedet. Ambercon leverer både betonvægge, forspændt beton 
og sandwichfacader, men det er særligt de mere komplekse og forædlede produkter, der er i vækst hos 
Ambercon:  
 
- Betonelementer er ikke bare betonelementer, og vi sætter en stor ære i at være nyskabende og være med 
til at løfte nogle af de mere komplekse byggerier. Det kan vi qua et meget fleksibelt og lean 
produktionsapparat samt mange års erfaring og knowhow,
siger Apichat Bonde og fortsætter:  
 
- Vi har blandt andet mere end 50 års erfaring med teglfacader, som vi fortsat producerer efter de originale 
håndværksteknikker. Her er vi unikke, og det kommer os til gavn, at efterspørgslen efter netop de forædlede 
betonelementer har været stigende de seneste år.  

 
Han siger supplerende, at tidlig involvering i projekterne er nøglen til Ambercons succes også i de 
kommende år. Sparring med bygherre, arkitekter og ingeniører er helt afgørende for at opnå den bedste 
proces, der ikke bare optimerer æstetikken i byggerierne, men samtidig også sparer ressourcer i form af tid, 
færre fejl og dermed penge:  
 
- Vi har de seneste år opnået stor anerkendelse for vores tekniske team, der bistår kunden i alle byggeriets 
faser. Teamet består af både håndværkere, betonfolk og ingeniører og har erfaring fra et meget stort antal 
projekter. Det kan være helt afgørende, når tegningerne skal optimeres, inden produktionen igangsættes,
 
pointerer han videre.

Ambercon har også for adskillige år siden sat sig for at være blandt de mest bæredygtige 
betonelementproducenter i Danmark. Det viser sig blandt andet i arbejdet med genbrug af spildprodukter, 
men det viser sig tydeligst ved den nye type betonelementer, Ambercon EnvironMent, der er 100 procent 
baseret på FutureCem fra Aalborg Portland, der har et 30 procent lavere CO-aftryk: 
 
- FutureCem er en game changer i den danske betonbranche, og vi sigter efter, at størstedelen af vores 
produktion inden for 2-3 år bliver inden for produktserien Ambercon EnvironMent. Målsætningen er, at 
kunderne skal kunne vælge denne løsning uden prisforskel. Når dette mål er nået, vil vi udfase de 
traditionelle cementtyper,
fortsætter Apichat Bonde.  
 
Ambercon er da også blevet valgt som leverandør til nogle af de mest visionære grønne byggeprojekter i 
Danmark. Det gælder blandt andet UN17 Village i Ørestaden og Christiansholm i Københavns Havn, hvor 
produktionen er i fuld gang.  
 
Apichat Bonde og den øvrige ledelse i Ambercon har også positive forventninger til 2022. Virksomheden 
har i øjeblikket en rekordstor ordrebeholdning, og omsætningen forventes således at kunne bibeholdes på 
samme høje niveau som i 2021. De stigende materiale- og energipriser gør dog, at Ambercon budgetterer 
med et mindre fald i indtjeningen:   
 
- Vi fortsætter vores strategiske differentiering i markedet og forventer et højt aktivitetsniveau også i 2022. 
Der er dog samtidig en lav sigtbarhed på den lidt længere bane, men vi er vant til at holde et vågent øje 
med udviklingen og agere derefter,
slutter han.