Nyheder

16.02.21

Grønne betonelementer

 

Den danske betonelementfabrik Ambercon er nu som den første i Danmark klar til at producere og sælge CO2-reducerede betonelementer. Ambercon forventer, at de grønnere betonelementer vil vinde indpas overalt i byggeriet i Danmark inden for få år. 

Aalborg Portland, der er Danmarks eneste cementproducent, introducerede i efteråret 2020 en helt ny type cement med navnet ”FutureCem”. Cementen har et 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med traditionelle cementtyper og understøtter således den nødvendige grønne omstilling af byggeriet og samfundet som helhed. 

Den danske betonelementfabrik Ambercon har i samarbejde med Aalborg Portland og Teknologisk Institut som de første foretaget en række forsøg med anvendelse af FutureCem i betonelementproduktionen, og forsøgene har haft så positivt et udfald, at Ambercon nu er klar til at producere i stor skala: 

- Den grønne omstilling af byggeriet er i fuld gang, og vi har de seneste år foretaget en lang række tiltag, der har til formål at understøtte en grønnere produktion. Med introduktionen af FutureCem har vi pludselig fået mulighed for at erstatte Rapid-cement, der er den vigtigste komponent i vores produktion, med en langt mere grøn cement. Herved opnår vi med ét en CO2-gevinst på 30 procent, forklarer adm. direktør Apichat Bonde fra Ambercon. 

Ambercon har allerede foretaget en lang række prøvestøbninger, og på fabrikken i Støvring ved Aalborg summer det af optimisme på byggeriets og klimaets vegne. Budskabet er så positivt, at virksomheden allerede forhandler med flere af sine faste kunder om ordrer baseret på de CO2-reducerede betonelementer: 

- Vi mærker en meget stor interesse hos de kunder, som vi har præsenteret løsningen for.  De nye betonelementer har samme styrke og egenskaber som de traditionelle og vil ikke få indflydelse på totaløkonomien i et byggeri. Derfor tror jeg, at det bliver en ”no brainer” i byggeriet, når der skal vælges betonelementer i de kommende år. Hos Ambercon alene kommer vi til at spare ikke mindre end 2.500 tons CO2 om året, når produktionen om nogle år er rent FutureCem-baseret, fortsætter han. 

Apichat Bonde siger supplerende, at han forventer, at alle betonelementer inden for en overskuelig årrække vil være FutureCem-baserede, og det betyder også, at danskerne skal til at vænne sig til et nyt udtryk i byggeriet:

- Beton har jo en meget karakteristisk grå farve - sådan har det altid været. Men med brug af FutureCem bliver betonen mere brunlig, og det betyder på sigt, at alle betonbyggerier vil skifte farve. På den korte bane tror jeg, at vi vil se bygherrer, der gerne vil sende et ”grønt” signal ved at vælge den grønnere løsning, der faktisk er brun, pointerer han videre. 

De nye betonelementer betyder også, at byggerier vil få lettere ved at blive certificeret inden for eksempelvis DGNB eller vil kunne opgraderes inden for samme.