EnvironMent Beton

EnvironMent

EnvironMent betonrecepter

Beton til elementproduktion indeholder forholdsvis meget cement. Der er nødvendigt for at opnå den hurtige afformningsstyrke der er brug for, således elementerne kan tages ud af formen hurtigst muligt.

Cement udleder en del CO2, derfor er cementforbruget i beton et godt miljømæssigt sted, at søge optimeringer. 

Hos Ambercon ligger det i vores DNA altid at søge og afprøve nye løsninger og metoder. Derfor begyndte vi tilbage i 2021, at udvikle nye betonrecepter baseret 100 % på Aalborg Portland FutureCem cement. En cement der udleder 30 % mindre CO2 end alm. rapidcement. I sidste halvdel af 2022 indførte vi de nye recepter. Vi kalder recepterne for Ambercon EnvironMent. 

Overordnet er Ambercon' betonrecepter opdelt i 2 kategorier. 
Ambercon White: Til hvide og indfarvede betonelementer 

Ambercon EnvironMent. Til alle grå betonelementer

EnvironMent 2

Vi stopper ikke her!

Byggebranchen står overfor en massiv opgave med at nedbringe CO2 belastningen. Det handler om at se potentialet. Og vi ser det, før andre gør. 

Derfor har vi netop fået godkendt nye betonrecepter EnvironMent 2. De nye recepter er forsat baseret på FutureCem cement, men 35 % af cementen er erstattet af et koncentrat der udleder væsentligt mindre CO2 end FutureCem.

De nye recepter undergår i øjeblikket alle der reglementerede test, således de er klar til produktion april 2024.

Det er forventningen af EnvrionMent 2, ligesom EnvironMent 1 kan benyttes i alle miljøklasser.

Populært sagt kan man sige af vi med indførelsen af EnvironMent reducerer cementens CO2 udledningen i vores beton med 30 % og med EnvironMent 2 reducerer vi den yderligere med 25 %.

Fremtiden er bygget af nytænkende løsninger. Og vi bygger fremtiden. Et element ad gangen.