Salg/levering

Salg / levering

Levering

Leveringen foregår som oftest på specielle vogne. For rettidig levering er det vigtigt, at vore afkaldsprocedurer følges. Advis fremsendes i god tid inden leveringsstart. 
For rigtig lagring er det som regel nødvendigt at kende leveringstakten allerede inden produktionsstart. Montøren overtager ansvaret for elementet, når dette er løftet fra vognen. Ved eventuel mellemlagring placeres elementerne på fast underlag understøttet som på vogn ved levering.

Se standardleveringsbetingelser fra Ambercon

Montage

For en korrekt og sikker montage er det nødvendigt, at montøren kender projektet som helhed og detaljerne heri, herunder bygværkets stabilitet i montagefasen. Elementer som afstives midlertidig i skråspindler fastgøres på elementet i indstøbte inserts og i hjælpefundament eller i gulv til iborede bolte. 

Montøren skal sikre sig, at skråspindler og bolte har fornøden styrke samt at skråspindlerne er befæstiget i tilstrækkelig ballast. Montageplanerne angiver placeringen af hvert enkelt element. 

Produktionstegningerne indeholder oplysninger for montagesikkerheden, herunder:

  • Elementvægt.
  • Placering af inserts og angivelse af type for midlertidig afstivning.
  • Placering af evt. befæstigelsesbeslag.
  • Tyngdepunkt for vendeelementer - tyngdepunkt angives i 2 retninger.
  • Løftebeslag, -type, -kapacitet og placering.


For håndtering af betonelementer henvises i øvrigt til branchevejledning om montage af betonelementer, der forudsættes kendt af montør.

Se Montageforudsætninger fra Ambercon

Kørselsafdelingen

Afkald af betonelementer fra vore fabrikker i Støvring og Genner skal ske til:

 

     

Jan Gregersen
Tlf: 96 71 14 58 / 40 18 41 54
Mail: jg@ambercon.dk 

 

Se afkaldsliste fra Ambercon

Se montagevejledning fra Ambercon