Projektering

Projektering

Projektering

Ambercon udfører altid egne produktionstegninger efter gældende projekt. 

Bips publikation A113, januar 2005 Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. Projekteringsydelsen aftales for hver opgave, hvor fordelingen oftest er model 3L.

Kvalitetssikring

Gennem mange år med produktion af betonelementer har Ambercon raffineret sin fremstillingsproces med det eksplicitte ønske at levere højkvalitetsprodukter til en konditionsmæssig pris og med en høj grad af leveringssikkerhed. Den produktmæssige kvalitet sker i henhold til gældende lovgivning, normer og standarder samt bygherrens ønsker.

Ambercons nuværende kvalitets- og FPC system, er basseret på normerne i ISO 9001, hvor en af målsætningerne på sigt er at blive certificeret af akkrediteret certificeringsselskab.

Virksomheden bliver gennem sine produktcertificeringer auditeret to gange årligt udført af det certificerende selskab, DANCERT, der hører under Teknologisk Institut.

Der udføres årligt en intern audit, hvor resultatet behandles af ledelsen.

Det daglige kvalitetsarbejde involverer analyser af processer, kvalitetskontroller og vurderinger/kontrol af leverandørleverancer, hvilket kontinuerligt skal være med til at forbedre og optimere kvaliteten. Udfra de normsatte løbende proces-, stikprøve- samt slutkontroller, hvor produktet efterfølgende gennemgår en omfattende finsh før levering, garanteres bygherre et ensartet og kvalitetssikret produkt ved levering på byggepladsen.

Ambercons produkter er omfattet af Byggevareforordningen under Trafik og Byggestyrelsen og er dermed CE mærket samt ydeevnedeklareret.

Virksomheden er medlem af Betonelementforeningen: http://www.bef.dk/

 

Produktcertificeringer:

DS/EN 13224 Ribbeelementer

DS/EN 13225 Søjler, Bjælker, Rammer

DS/EN 13369 Betonelementer generelt – EC Metode 3

DS/EN 14992 Vægelementer

DS/EN 14843 Trapper

DS/EN 15050 Broelementer

DS/EN 10080 Armeringsstål

DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA Beton - specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse

EN SS137003 Beton anvendelse af EN206-1 i Sverige

Tolerancer

Elementer udføres med tolerancer i h.t. normer, der følger produktcertificeringernes standarder og brancheforeningens "Hvor går grænsen"
Tolerancer for indstøbningsdele:

  • Blivende indstøbningsdele f.eks. inserts, ankerskinner, fladjernsskinner og svejseplader, betonkonsoller og udsparinger for vinduer, døre eller lignende placeres med tolerance +/- 10 mm.
  • Udsparinger for ventilation, V.V.S. og el-dåser placeres med tolerancer i h.t Branchevejledning for El-indstøbninger.
  • Tilvirkningsmål for betonkonsoller, vinduer, døre eller lignende udføres med tolerancer +/- 10 mm, andre udsparinger tilvirkes med tolerancer +/- 25 mm.

Montageinserts og løfteankre placeres ikke under hensyn til nævnte tolerancer men alene under hensyn til sikkerhed og elementets design/dimensionering.

Indstøbninger

Opdeles normalt i 3 grupper. 

1. Befæstigelsesbeslag: 
Inserts, ankerskinner, tophatte og stålplader. I facader indstøbes ligeledes ofte specielle beslag for ophæng af altaner.

2. Udsparinger: 
Udsparinger for vinduer, døre, gennemføringer og recesser for installationer. 

3. El-indstøbninger: 
Rør, afbryderdåser og el-porte for ledningsudtag og sammenkoblinger med rør i andre 
elementer. 

For at sikre funktionssikkerheden af elindstøbninger skal projekteringen af elindstøbninger følge Branchevejledning "El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton", April 2006.