TreeCrete

Hybrid Sandwichfacadeelement

TreeCrete Hybrid sandwichelement

Ambercon TreeCrete er en helt ny type facadeelement, hvor beton og stål for hovedpartens vedkommende er erstattet af træ.

TreeCrete repræsenterer en kraftigt reduceret CO2-udledning sammenlignet med traditionelle betonelementer. I direkte sammenligning med et tilsvarende traditionelt sandwichfacadeelement reduceres CO2-aftrykket med mere end 1 kg CO2 pr. m² væg pr. år.

TreeCrete er et hybridelement, hvor betonbagvæggen erstattes af 100 % træ. Bagvæggen er i et betonelement er typisk konstrueret som 200mm massiv, armeret beton. Den har vi erstattet med CLT (krydslamineret massivtræ) og det er her, at den største CO2-besparelse skal hentes.

 

TreeCrete er en innovativ løsning, der kombinerer de bedste egenskaber fra forskellige kendte og velafprøvede produkter og metoder.

- Murstenens høje æstetik og vejrligsbestandighed

- Betonens styrke og holdbarhed

- CLTs stivhed, lethed og fleksibilitet

- Elementets fleksibilitet, hurtigere byggetid

- Præfabrikation og industrielproduktion

TreeCrete - Den fleksible løsning.

TreeCrete elementer tilbydes tilpasset efter dine ønsker.

 

- TreeCrete med alle gængse standard CLT samlingsmetoder.

- TreeCrete leveres med alle typer batts-isoleringer der brænd- og konstruktionsmæssigt kan godkendes af myndigheder og rådgivere.

- TreeCrete kan adskilles igen ved end brug, i komponenterne: forplade, beslag, isolering, false, CLT, indvendig beklædning

-TreeCrete tilbydes monteres med vinduer og evt. indvendig gipsplade beklædning fra fabrikken

- TreeCrete kan leveres med den type afdækning af elementerne der passer til projektet. Fx afdækket med genbrugelige presninger eller med krympeplast

Principsnit